ÅK 7: Digitala Pokémons

Denna termin har vi skapat egna pokemons, med egenskaper/utseende från en själv. Vi har lärt oss jobba med oljepastellkritor. Del 2 gick ut på att ta ett foto och redigera in sin Pokémon i den miljön på skolan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s