ÅK 7: Mobila Filmverkstaden

Alla fem sjuor fick besök av Mobila Filmverkstadens filmpedagoger för att skicka in bidrag till Stockholm Filmfestival Junior. Aktiviteterna möjliggjordes tack vare skapande skola-bidraget. Eleverna delades upp i tre grupper per klass och fick med hjälp av en varsin filmpedagog göra en film på temat Du är bra som du är! under en schemabrytande dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s