ÅK 7: Mobila Filmverkstaden

Alla fem sjuor fick besök av Mobila Filmverkstadens filmpedagoger för att skicka in bidrag till Stockholm Filmfestival Junior. Aktiviteterna möjliggjordes tack vare skapande skola-bidraget. Eleverna delades upp i tre grupper per klass och fick med hjälp av en varsin filmpedagog göra en film på temat Du är bra som du är! under en schemabrytande dag.