ÅK 7: Digitala Pokémon

Första steget är att göra en Pokémon i oljepastell (A3-format) med bakgrund. Nästa moment är att digitalt klippa bort bakgrunden (eraser, snap, procreate, pixlr, mfl) och sen infoga pokemonen i ett foto du tagit. Där får din Pokémon, som ska dela egenskaper/attribut med dig, dyka upp i en miljö tex på skolan.

Den här eleven redigerar via dator istället för app. Hans Pokémon (liknar en pjäxa) är infogad i verklig snömiljö.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s