ÅK 7: Digitala Pokémon

Första steget är att göra en Pokémon i oljepastell (A3-format) med bakgrund. Nästa moment är att digitalt klippa bort bakgrunden (eraser, snap, procreate, pixlr, mfl) och sen infoga pokemonen i ett foto du tagit. Där får din Pokémon, som ska dela egenskaper/attribut med dig, dyka upp i en miljö tex på skolan.

Den här eleven redigerar via dator istället för app. Hans Pokémon (liknar en pjäxa) är infogad i verklig snömiljö.

7BFD: Linoleumtryck!

Vi har precis börjat med linoleumtryck. Här försöker vi överföra ritningen till linoleumet. Det finns olika sätt tex karbonpapper, spårning eller att bara rita upp allt igen…
Sen är det dags för att skära bort delar av linoleumet. Det man lämnar kvar fastnar tryckfärgen på i ett sk högtryck.
Vi testar flera gånger att tryck, skära bort, trycka och sen skära bort igen, tills man blir nöjd. Tryckfärgen valsas på en glasskiva först.