7BFD: Du är bra som du är!-affischer.

Vi jobbar just nu med att kombinera bild och text för att få fram budskapet ”Du är bra som du är!” Valfritt material och format. Vi har pratat om symboler som står för gemenskap, glädje och kärlek till sig själv och andra samt att EB-statyn kan få vara med.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s