5BFD: Du är bra som du är!

Vi har tittat på verket 17000 som ställdes ut på Liljevals 2019. Varje träbit är lika stor men varierar i uttryck. Tillsammans står de för budskapet varje person är unik av de 17000 ensamkommande som inte fick stanna i Sverige. Vi har inspirerats av verket och med hjälp av varsin träkloss så visar vi på att vi är bra som vi är, unika och att det bara finns en, och att vi har vår gemenskap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s