4-9BFD: Du är bra som du är! Kick-off i aulan!

Nu har alla BildFilmDesign-grupper lyssnat till biträdande rektor i aulan som berättat om vårt värdegrundsarbete på skolan Du är bra som du är! samt om att barnkonventionen som blivit lag i Sverige 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s