ÅK 6: Huvuduppgiften!

Nu är det dags att måla allt det som vi tecknat upp i huvudet! Vi har jobbat med bildkomposition och försökt placera ut allt det som “händer i ens huvud” på bästa sätt. Vad ska vara stort/litet? Vad ska vara framför/bakom? Vad vill jag berätta om mig själv? Vem är jag och hur kan jag uttrycka det i denna uppgift?