ÅK 5: Förgrund/ Mellangrund/ Bakgrund

Vi har pratat om djup i bilder. De får välja ett tema tex rymden samt välja hur de ska gestalta en figur, något som växer och något som är byggt. Pappret viks i tre lika stora delar och det som inte behövs/döljer det bakom klipps bort. Vad ska vara i förgrunden? Mellangrunden? Bakgrunden?

Här kommer de första skisserna;