When you are lärare!

Jag fick äran av Stockholms stad (utbildningsförvaltningen) att vara ambassadör för läraryrket under vecka 20. Under våren har man kunnat följa olika personer i skolans värld som ska visa sin vardag och yrkets komplexitet.

Gå in på deras sida via ditt insta-konto och klicka på ringen “Mikaelas vecka” om du vill se mina stories från Engelbrektsskolan!

Ni kan också kolla en youtube-länk men här hoppar bilderna lite och kvaliteten är försämrad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s