ÅK 5: För-, mellan- och bakgrund!

Här är min grymma VFU-student! Hon lär åk 5 om för-,mellan- och bakgrund. De ska ha med en figur, något byggt och något som växer. Det ska också finnas en stämning tex skräck. Här nedan kommer elevernas skisser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s