ÅK 9: Tecknar händer som ska berätta något om dig/din identitet genom att hålla något eller göra en gest.

Först fick de kopiera sina händer i kopiatorn för att värma upp och börja tänka på hur budskapet kan förmedlas.

Här kommer bilder från några elevers skapandeprocesser! Det är inte klara med sina händer ännu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s