Blackoutpoetry! 

8A1 fick utgå ifrån egna dikter de gjort på svenskan och göra sk blackoutpoetry. De stryker över/färglägger/skapar mönster av de orden de inte behöver och låter vissa ord framträda. Dessa ord skapar en ny dikt. Eleverna fick ca en timme på sig till själva bildarbeter. Detta är resultatet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s