Blackoutpoetry! 

8A1 fick utgå ifrån egna dikter de gjort på svenskan och göra sk blackoutpoetry. De stryker över/färglägger/skapar mönster av de orden de inte behöver och låter vissa ord framträda. Dessa ord skapar en ny dikt. Eleverna fick ca en timme på sig till själva bildarbeter. Detta är resultatet!