9A1 besöker fotoutställningen “We have a dream” på fotografiska! 

Besöket var mycket uppskattat av eleverna och är kopplat till arbetet med drömmar de nu gör på slöjden. Väl på plats fick de en bilduppgift (bildanalys) av mig samt uppgift att välja en bild+tillhörande citat att arbeta vidare med på svenskan/engelskan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s