Mönsterrapportering åk 4På framsidan av mappen har fyrorna limmat fast deras mönsterrapport. De fick upprepa ett mönster, dvs konturen av ett föremål, och sen färglägga. De avslutade sen med att fylla i konturerna med svart tuschpenna.