År 7 gör collage 

Vi fick några böcker över efter temat “Mitt Stockholm” med de tryckta böckerna. Dom klipper vi nu i och skapar funny faces. Det blir alltså en blandning av flera olika klasskamraters ögon, hår osv. Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s