År 7 gör collage 

Vi fick några böcker över efter temat “Mitt Stockholm” med de tryckta böckerna. Dom klipper vi nu i och skapar funny faces. Det blir alltså en blandning av flera olika klasskamraters ögon, hår osv.