9A1 Tema Mitt Stockholm 

Eleverna i 9A1 har arbetat med fotografering utifrån temat Mitt Stockholm. Hur ser ditt perspektiv på livet i Stockholm ut? 

Vi har fått trycka en varsin bok gratis via Stockholm Stad och KUL1415!